Reference
 
Výkon činnosti podnikového ekologa – Transgas, a.s. (nyní RWE)
metodické vedení chemických laboratoří (vč. Slovenských provozů), úspěšné zavedení a certifikace dle ČSN EN ISO 14001, zavedení Emisního monitorovacího systému, zavedení Environmentálního informačního systému. 1983-2005 (SW). Kontakt: personální oddělení, p. Šolc, tel.: 267 971 111
Výkon činnosti odpadového hospodáře – Saint-Gobain PAM, s.r.o.
Králův Dvůr 2006-2010. Kontakt: Ing. Nutil, ekolog, tel.: 606 619 694
Interní předpisy v odpadovém hospodářství pro ZVU Hradec Králové, a.s.
Rok 2000. Kontakt: Generální ředitel, Ing. Simajchl, tel: 495 823 610. Vedoucí výstavby linky pro výrobu oxidu siřičitého ve Spolaně Neratovice, a.s. 2008-2010. Kontakt dtto.
Studie proveditelnosti větrných elektráren – CASTA Písek
Rok 2007. Ing. Machač, tel.: 382 201 237.
Phoenix-Zeppelin, s.r.o
Zpracování Plánů odpadového hospodářství pro všechny provozovny v jednotlivých krajích (prostřednictvím EnviconG) 2007. Kontakt: Ing. Milaberská, tel.: 724 666 555
Spolupráce s TÜV SÜD Czech, s.r.o.
Verifikace emisí skleníkových plynů – jako externí auditor od r. 2006 mj. Natural Keramika, s.r.o. Jevíčko, Technické služby, s.r.o. Vlašim, Povodí Vltavy, s.p., Letiště Praha, a.s., BTG Central Europe, s.r.o. Praha. ŠKO-Energo (Škoda Mladá Boleslav), ASAVET Biřkov, a.s., Klatovská teplárna, a.s., Plzeňská energetika, a.s.
Výpočty pro bilance GHG: Prazdroj, a.s.
Kontakt: Ing. Lohrová, tel.: 724 617 971, 377 062 971, Saint-Gobain Vertex Litomyšl, a.s.,Kontakt: Ing. Habánová, tel.: Hasit Velké Hydčice, a.s., Kontakt: Ing. Jaroslav Stulík, tel.: 376 531 120, AERO Vodochody, a.s. Kontakt: Ing. Lenka Nagyová, BIJO, a.s. tel.: 602 268 035, SILIKE Keramika, s.r.o. Děčín, Kontakt: Vladimír Poskočil, tel.: 728 366 195
Komplexní zabezpečení ochrany životního prostředí - autoservis Seco
Od r. 2004. Kontakt: p. Přemysl Hlavnička, tel.: 777 223 317
Poradenství a fyzická pomoc při realizaci likvidace ropné laguny Litvínov – Cevatech Intl., s.r.o
Rok 2008. Kontakt: Ing. Jiří Rott, tel.: 603 804 153
Externí auditor Českého institutu pro akreditaci
Verifikace GHG od 2007. Kontakt: Ing. Matoušek, tel.: 724 343 782, Ing. Školník, tel.: 724 797 777
Verifikace emisí GHG ve firmě Technické služby Vlašim
2005 – 2008 a dále pod hlavičkou TÜV SÜD Czech, s.r.o., Kontakt: hlavní ekonomka Jana Hubičková, tel.: 736 610 692
Expertní posudky
(2008-2011) pro TÜV SÜD Czech), s.r.o. (Povodí Vltavy, s.p.) 2008 – 2011. Ing. Rameš, kontakt: tel.: 724 754 150
Posudek o kontaminaci ovzduší
Pro Střední odbornou školu uměleckou a řemeslnou, (místní lakovna) Nový Zlíchov 2009
RWE Transgas, a.s.
Kompresní stanice Kouřim a kompresní stanice Kralice nad Oslavou zpracování žádostí o vydání integrovaného povolení (IPPC) – 2007 – ve spolupráci s Cevatech Intl., s.r.o. Kontakt (RWE) p. Josef Kroužil, tel.: 732 244 757
Sultzer, s.r.o. – Litvínov
Eko audit průmyslových pozemků 2007